Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
232

VIII C 86/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-03-22

Data publikacji: 2016-09-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Reguły wykładni oświadczeń woli stron ugody nie mogą prowadzić do wyników sprzecznych z treścią umowy, zwłaszcza, że z art. 917 kc wynika, że co do zasady obejmuje ona istniejący stosunek prawny, zatem w razie wątpliwości należy przyjąć, że nie dotyczy ona tych roszczeń, które powstały dopiero po jej zawarciu.
Sygn. akt VIII C 86/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa T. (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko J. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. K. na rzecz powoda T. (...) spółki akcyjnej z siedzib
Czytaj więcej»

VIII C 98/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-05-12

Data publikacji: 2017-08-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podróżowanie pojazdem jednośladowym bez kasku ochronnego, a nadto pod wpływem alkoholu, jest nie tylko naruszeniem konkretnej normy prawnej, ale zważywszy na uzasadnienie wprowadzenia tej normy uprawnia domniemywać, że poszkodowany przyczynił się do szkody.
Sygn. akt VIII C 98/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: stażysta urzędniczy Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa M. C. (1) przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rz
Czytaj więcej»

VIII C 100/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2016-02-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ogólne warunki ubezpieczenia powinny być formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a wątpliwości interpretacyjne nie mogą obciążać ubezpieczonego, skoro wzorzec umowy został stworzony przez ubezpieczyciela.
Sygn. akt VIII C 100/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko Towarzystwu (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) spółki
Czytaj więcej»

VIII C 100/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 100/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Kolasa Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa W. R. przeciwko J. R. o wydanie ruchomości i ustalenie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki W. R. na rzecz pozwanego J. R. kwotę 4.817,00 (cztery t
Czytaj więcej»

VIII C 103/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2016-04-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W umowie ubezpieczenia autocasco zakład ubezpieczeń przyjmuje na siebie zobowiązanie wyrównania szkody na zasadach ustalonych w warunkach tego ubezpieczenia, co może prowadzić do rozbieżności pomiędzy szkodą a zakresem uszczerbku podlegającego wynagrodzeniu.
Sygn. akt VIII C 103/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. K. przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz pow
Czytaj więcej»

VIII C 129/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2017-01-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zmiana sposobu ustalenia opłat likwidacyjnych w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, polegająca na redukcji wysokości świadczenia wykupu w drodze jednostronnej zmiany umowy przez ubezpieczyciela po uznaniu postanowień wzorca, określających wysokości świadczenia wykupu za niedozwoloną klauzulą umowną nie może (...)
Sygn. akt VIII C 129/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka A. W. po rozpoznaniu w dniu (...) w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa S. B. przeciwko (...) Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) spółki akcyjnej
Czytaj więcej»

VIII C 130/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2018-05-28

Data publikacji: 2019-06-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 130/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w P. w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Kolasa Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2018 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa W. K. i M. K. przeciwko Gminie D. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym staniem prawnym 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów W. K. i M. K.
Czytaj więcej»

VIII C 147/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2019-08-02

trafność 100%

Teza orzeczenia: Instytucja przewidziana w art. 320 kpc ma służyć urzeczywistnieniu dobrowolnego spełnienia świadczenia
Sygn. akt VIII C 147/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w P. w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko Ż. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Ż. K. na rzecz powoda Banku (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W.
Czytaj więcej»

VIII C 139/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-08-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 139/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Kolasa Protokolant: sekr. A. T. po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. przeciwko H. R. (1) i S. W. (1) o zapłatę 1 ustala, że między S. W. (1) a H. R. (1) miała miejsce najpóźniej w 2010 roku umowa darowizny
Czytaj więcej»

VIII C 164/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasądzenie odsetek od należności głównej z tytułu opóźnienia w zapłacie w terminie oznaczonym na podstawie art. 455 k.c. w przypadku zadośćuczynienia może mieć miejsce jedynie wyjątkowo, w szczególności gdy przesłanki decydujące o wysokości zadośćuczynienia w tej dacie nie były jeszcze w całości ukształtowane lub gdy zobowiązany nie uchyla (...)
Sygn. akt VIII C 164/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa S. D. przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda S. D
Czytaj więcej»