Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
233

VI W 44/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-06-22

Data publikacji: 2015-08-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: VI W 44/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VI Zamiejscowy Wydział Karny w P. w składzie: Przewodniczący: SSR Aneta Tworek Protokolant: p.o. stażysta urzędniczy Marta Binek przy udziale oskarżyciela publicznego ----------------- po rozpoznaniu w dniach 4 maja 2015 roku i 22 czerwca 2015 roku sprawy A. Ł. , syna E. i B. z domu R. , urodzonego w dniu (...) w R. obwinionego o to, że: w dniu 17.06.2014 r., podczas kontroli drogowe
Czytaj więcej»

VIII C 19/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela niweczy przerwę przedawnienia roszczenia spowodowaną wszczęciem tego postępowania.
Sygn. akt VIII C 19/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) z siedzibą w G. przeciwko J. S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda B. (...) z siedzibą w G. na rzecz pozwanego J.
Czytaj więcej»

VIII C 66/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-08-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Negatywna prognoza na przyszłość i młody wiek poszkodowanego wpływa na ocenę, iż krzywda doznana na skutek uszkodzenia ciała zasługuje na stosowne wynagrodzenie.
Sygn. akt VIII C 66/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko T. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego T. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. S. tytułem zadośćuczynienia k
Czytaj więcej»

VIII C 75/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-12-08

Data publikacji: 2016-03-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 57 ust. 6 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne nie może być utożsamiany z uprawnieniem do żądania kary umownej od abonenta, co powoduje, że powód - podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne - nie jest zwolniony z obowiązku wykazania wysokości dochodzonego świadczenia z tego tytułu.
Sygn. akt VIII C 75/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa A. (...) z siedzibą w W. przeciwko D. Ś. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego D. Ś. na rzecz powoda A. (...) z siedzibą w W. kwotę 596,21 zł ( s
Czytaj więcej»

VIII C 86/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-03-22

Data publikacji: 2016-09-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Reguły wykładni oświadczeń woli stron ugody nie mogą prowadzić do wyników sprzecznych z treścią umowy, zwłaszcza, że z art. 917 kc wynika, że co do zasady obejmuje ona istniejący stosunek prawny, zatem w razie wątpliwości należy przyjąć, że nie dotyczy ona tych roszczeń, które powstały dopiero po jej zawarciu.
Sygn. akt VIII C 86/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa T. (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko J. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. K. na rzecz powoda T. (...) spółki akcyjnej z siedzib
Czytaj więcej»

VIII C 98/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-05-12

Data publikacji: 2017-08-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podróżowanie pojazdem jednośladowym bez kasku ochronnego, a nadto pod wpływem alkoholu, jest nie tylko naruszeniem konkretnej normy prawnej, ale zważywszy na uzasadnienie wprowadzenia tej normy uprawnia domniemywać, że poszkodowany przyczynił się do szkody.
Sygn. akt VIII C 98/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: stażysta urzędniczy Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa M. C. (1) przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rz
Czytaj więcej»

VIII C 83/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-09-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1) Niedopuszczalne jest badanie żądania ustalenia nieważności umowy nabycia przez cudzoziemca nieruchomości wbrew przepisom ustawy z dnia 24.03.1990 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w świetle zgodności z zasadami współżycia społecznego, gdyż nabycie nieruchomości przez cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia skutkuje (...)
Sygn. akt VIII C 83/15 WYROK WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2015 roku Sąd Rejonowy w W. (...) VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka M. B. po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa M. (...) przeciwko C. (...) spółce akcyjnej z siedzibą w T. , A. W. i E. W. o ustalenie 1 ustala, że umowa sprzedaży nieruchomości, stanowią
Czytaj więcej»

VIII C 103/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2016-04-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W umowie ubezpieczenia autocasco zakład ubezpieczeń przyjmuje na siebie zobowiązanie wyrównania szkody na zasadach ustalonych w warunkach tego ubezpieczenia, co może prowadzić do rozbieżności pomiędzy szkodą a zakresem uszczerbku podlegającego wynagrodzeniu.
Sygn. akt VIII C 103/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. K. przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz pow
Czytaj więcej»

VIII C 100/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2016-02-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ogólne warunki ubezpieczenia powinny być formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a wątpliwości interpretacyjne nie mogą obciążać ubezpieczonego, skoro wzorzec umowy został stworzony przez ubezpieczyciela.
Sygn. akt VIII C 100/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarz sądowy Anna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko Towarzystwu (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) spółki
Czytaj więcej»

VIII C 100/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 100/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Kolasa Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa W. R. przeciwko J. R. o wydanie ruchomości i ustalenie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki W. R. na rzecz pozwanego J. R. kwotę 4.817,00 (cztery t
Czytaj więcej»