Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
227

VIII C 164/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasądzenie odsetek od należności głównej z tytułu opóźnienia w zapłacie w terminie oznaczonym na podstawie art. 455 k.c. w przypadku zadośćuczynienia może mieć miejsce jedynie wyjątkowo, w szczególności gdy przesłanki decydujące o wysokości zadośćuczynienia w tej dacie nie były jeszcze w całości ukształtowane lub gdy zobowiązany nie uchyla (...)
Sygn. akt VIII C 164/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa S. D. przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda S. D
Czytaj więcej»

VIII C 186/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-03-08

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zadośćuczynienie jest tego rodzaju świadczeniem, które obejmuje swym zakresem nie tylko te krzywdy, które już powstały, ale również szkody które wystąpią w przyszłości, będące przewidywalnym w chwili orzekania następstwem postępującego rozwoju już stwierdzonych schorzeń, co należy uwzględnić przy ocenie istnienia po stronie powoda interesu (...)
Sygn. akt VIII C 186/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa R. W. ( W. ) przeciwko (...) spółce akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą
Czytaj więcej»

VIII C 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro pozwany wykazał, iż nie złożył oświadczenia woli, mającego stanowić element umowy, z której powód wywodzi swe roszczenia, powództwo podlega oddaleniu jako wniesione wobec podmiotu nieposiadającego legitymacji biernej.
Sygn. akt VIII C 205/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia (...) roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu (...) roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa F. (...) z siedzibą we W. przeciwko M. K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda F. (...) z siedzibą we W. na rzecz pozwanego M. K. kwotę 428,04 zł (
Czytaj więcej»

VIII C 201/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela prowadzącego egzekucję niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowanego złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji.
Sygn. akt VIII C 201/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Marta Binek po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa K. (...) z siedzibą w W. przeciwko M. P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda K. (...) z siedzibą w W. na rzecz pozwanej M. P. kw
Czytaj więcej»

VIII C 232/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2018-06-18

Data publikacji: 2018-12-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 232/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia (...) roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w P. w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Kolasa Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu (...) roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa A. B. i J. B. przeciwko T. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego T. (...) w W. solidarnie na rzecz powodów A. B. i J. B. kwotę 106,00 (sto sześć 00/100) złotych z ods
Czytaj więcej»

VIII Ns 80/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-02-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wniosek o zawezwanie do próby ugodowej samoistnego posiadacza nieruchomości złożony przez właściciela nieruchomości przerywa bieg zasiedzenia
Sygn. akt VIII Ns 80/15 POSTANOWIENIE Dnia 8 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Marta Binek po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z wniosku Z. D. z udziałem E. D. , B. D. , H. J. i A. M. o zasiedzenie postanawia : 1 oddalić wniosek; 2 zasądzić od wnioskodawcy Z. D. na rzecz uczestników postępowania E. D. , B
Czytaj więcej»

VIII Ns 783/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-09-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Praca spadkobiercy w gospodarstwie rolnym ma charakter stały jeśli jest wyrazem ścisłego związania spadkobiercy z gospodarstwem rolnym jako warsztatem pracy. Stała praca w gospodarstwie rolnym nie polega przy tym na codziennym wykonywaniu prac rolniczych, co z uwagi na rodzaj gospodarstwa może nie być w pewnych okresach konieczne, ale na (...)
Sygn. akt VIII Ns 783/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka A. W. po rozpoznaniu w dniu (...) roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z wniosku I. D. z udziałem J. F. (1) o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: 1 stwierdzić, że spadek po B. F. , synu A. i J. , zmarłym dnia 15 czerwca 1988 roku w miejscowości P. , ostatnio stale z
Czytaj więcej»

I Ns 408/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2016-08-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 408/16 POSTANOWIENIE Dnia 09 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewelina Puchalska Protokolant: sekr. D. A. po rozpoznaniu w dniu 09 czerwca 2016 roku w Wieluniu na rozprawie sprawy z wniosku P. W. z udziałem uczestniczek postępowania: E. W. (1) , I. W. (1) , B. P. (1) o zasiedzenie postanawia: 1 stwierdzić, iż P. W. nabył przez zasiedzenie w dniu 12 listopada 2015 roku należący do uczestniczki B. P. (1) udział w
Czytaj więcej»

I Ns 231/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 231/17 POSTANOWIENIE Dnia 28 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kościarz Protokolant: asystent sędziego Magdalena Sola – Duda po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku w Wieluniu na rozprawie sprawy z wniosku małoletnich O. K. i A. K. (1) reprezentowanych przez przedstawicieli ustawowych M. K. (1) i M. K. (2) o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych nie złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spad
Czytaj więcej»

I Ns 727/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-04-15

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 727/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Maria Smólska-Caban Protokolant staż. urz. B. Z. po rozpoznaniu w dniu 04 kwietnia 2016 r. w Wieluniu na rozprawie sprawy z wniosku Z. O. z udziałem S. T. (1) , J. T. , W. T. i M. M. o dział spadku p o s t a n a w i a: 1 Dokonać działu spadku po S. T. (2) , W. T. i C. T. obejmującego gospodarstwo rolne znajdujące się w K. , gmina W. , oznaczone numera
Czytaj więcej»