Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
227

VIII C 129/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2017-01-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zmiana sposobu ustalenia opłat likwidacyjnych w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, polegająca na redukcji wysokości świadczenia wykupu w drodze jednostronnej zmiany umowy przez ubezpieczyciela po uznaniu postanowień wzorca, określających wysokości świadczenia wykupu za niedozwoloną klauzulą umowną nie może (...)
Sygn. akt VIII C 129/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka A. W. po rozpoznaniu w dniu (...) w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa S. B. przeciwko (...) Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) spółki akcyjnej
Czytaj więcej»

VIII C 130/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2018-05-28

Data publikacji: 2019-06-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 130/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w P. w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Kolasa Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2018 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa W. K. i M. K. przeciwko Gminie D. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym staniem prawnym 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów W. K. i M. K.
Czytaj więcej»

VIII C 139/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-08-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 139/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Kolasa Protokolant: sekr. A. T. po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. przeciwko H. R. (1) i S. W. (1) o zapłatę 1 ustala, że między S. W. (1) a H. R. (1) miała miejsce najpóźniej w 2010 roku umowa darowizny
Czytaj więcej»

VIII C 147/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2019-08-02

trafność 100%

Teza orzeczenia: Instytucja przewidziana w art. 320 kpc ma służyć urzeczywistnieniu dobrowolnego spełnienia świadczenia
Sygn. akt VIII C 147/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w P. w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko Ż. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Ż. K. na rzecz powoda Banku (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W.
Czytaj więcej»

VIII C 164/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasądzenie odsetek od należności głównej z tytułu opóźnienia w zapłacie w terminie oznaczonym na podstawie art. 455 k.c. w przypadku zadośćuczynienia może mieć miejsce jedynie wyjątkowo, w szczególności gdy przesłanki decydujące o wysokości zadośćuczynienia w tej dacie nie były jeszcze w całości ukształtowane lub gdy zobowiązany nie uchyla (...)
Sygn. akt VIII C 164/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa S. D. przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda S. D
Czytaj więcej»

VIII C 186/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-03-08

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zadośćuczynienie jest tego rodzaju świadczeniem, które obejmuje swym zakresem nie tylko te krzywdy, które już powstały, ale również szkody które wystąpią w przyszłości, będące przewidywalnym w chwili orzekania następstwem postępującego rozwoju już stwierdzonych schorzeń, co należy uwzględnić przy ocenie istnienia po stronie powoda interesu (...)
Sygn. akt VIII C 186/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa R. W. ( W. ) przeciwko (...) spółce akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą
Czytaj więcej»

VIII C 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro pozwany wykazał, iż nie złożył oświadczenia woli, mającego stanowić element umowy, z której powód wywodzi swe roszczenia, powództwo podlega oddaleniu jako wniesione wobec podmiotu nieposiadającego legitymacji biernej.
Sygn. akt VIII C 205/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia (...) roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu (...) roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa F. (...) z siedzibą we W. przeciwko M. K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda F. (...) z siedzibą we W. na rzecz pozwanego M. K. kwotę 428,04 zł (
Czytaj więcej»

VIII C 232/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2018-06-18

Data publikacji: 2018-12-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 232/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia (...) roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w P. w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Kolasa Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu (...) roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa A. B. i J. B. przeciwko T. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego T. (...) w W. solidarnie na rzecz powodów A. B. i J. B. kwotę 106,00 (sto sześć 00/100) złotych z ods
Czytaj więcej»

VIII Ns 80/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-02-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wniosek o zawezwanie do próby ugodowej samoistnego posiadacza nieruchomości złożony przez właściciela nieruchomości przerywa bieg zasiedzenia
Sygn. akt VIII Ns 80/15 POSTANOWIENIE Dnia 8 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Marta Binek po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z wniosku Z. D. z udziałem E. D. , B. D. , H. J. i A. M. o zasiedzenie postanawia : 1 oddalić wniosek; 2 zasądzić od wnioskodawcy Z. D. na rzecz uczestników postępowania E. D. , B
Czytaj więcej»

VIII Ns 783/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-09-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Praca spadkobiercy w gospodarstwie rolnym ma charakter stały jeśli jest wyrazem ścisłego związania spadkobiercy z gospodarstwem rolnym jako warsztatem pracy. Stała praca w gospodarstwie rolnym nie polega przy tym na codziennym wykonywaniu prac rolniczych, co z uwagi na rodzaj gospodarstwa może nie być w pewnych okresach konieczne, ale na (...)
Sygn. akt VIII Ns 783/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka A. W. po rozpoznaniu w dniu (...) roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z wniosku I. D. z udziałem J. F. (1) o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: 1 stwierdzić, że spadek po B. F. , synu A. i J. , zmarłym dnia 15 czerwca 1988 roku w miejscowości P. , ostatnio stale z
Czytaj więcej»