Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
231

I C 8/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn.akt I C 8/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Raszewska Protokolant: staż. urz. B. Z. po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 roku w Wieluniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko M. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 4 450,19 zł (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i dziewiętnaście groszy)
Czytaj więcej»

I C 49/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2020-03-10

Data publikacji: 2020-09-24

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 49/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewelina Puchalska Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Pawlaczyk po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2020 r. sprawy z powództwa (...) Ltd . z siedzibą w L. , C. przeciwko K. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej K. S. na rzecz powoda (...) Ltd . z siedzibą w L. , C. kwoty: a 2 681,50 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden 50/100) z
Czytaj więcej»

I C 92/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-02-02

Data publikacji: 2016-04-19

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 92/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewelina Puchalska Protokolant: sekr. D. A. po rozpoznaniu w dniu 02 lutego 2016 r. sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko S. P. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 nakazuje pobrać od powoda (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Wieluniu kwotę 595,46 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć 46/100) zł tytułem wy
Czytaj więcej»

I C 116/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 116/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kościarz Protokolant: asystent sędziego Magdalena Sola – Duda po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2016 roku w Wieluniu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) , M. S. (2) przeciwko J. O. (1) o zapłatę 1. zasądza od pozwanego J. O. (1) solidarnie na rzecz powodów M. S. (1) i M. S. (2) kwotę 32.386,80 zł (trzydzieści dwa tysiące t
Czytaj więcej»

I C 117/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2017-10-30

Data publikacji: 2018-04-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 117/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kościarz Protokolant: asystent sędziego Magdalena Sola – Duda po rozpoznaniu w dniu 18 października 2017 roku w Wieluniu na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. S. kwotę 24.350,62 zł (dwadzieścia cztery tysi
Czytaj więcej»

I C 123/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-05-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 123/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kościarz Protokolant: asystent sędziego Magdalena Sola – Duda po rozpoznaniu w dniu 07 grudnia 2015 roku w Wieluniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. przeciwko Z. N. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego Z. N. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Czytaj więcej»

I C 128/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2018-04-24

Data publikacji: 2018-06-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 128/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewelina Puchalska Protokolant: sekr. D. S. po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 roku w Wieluniu na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko A. S. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda
Czytaj więcej»

I C 153/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-08-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 153/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewelina Puchalska Protokolant: staż. urzęd. K. C. po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 roku w Wieluniu sprawy z powództwa Z. P. (1) , W. P. , S. P. (1) , J. P. (1) , M. P. (1) i M. P. (2) przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancy
Czytaj więcej»

I C 194/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2020-07-31

Data publikacji: 2020-10-05

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 194/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia Ewelina Puchalska Protokolant: sekr. E. M. po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2020 r. w Wieluniu na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko D. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego D. M. na rzecz powoda Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 6 000 zł (sześć tysięcy złotych) z odsetk
Czytaj więcej»

I C 176/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2018-06-12

Data publikacji: 2018-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 176/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewelina Puchalska Protokolant: sekr. D. S. po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. w Wieluniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko A. S. o zapłatę zasądza od pozwanej A. S. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwoty: a 732,00 zł (siedemset trzydzieści dwa złote) z odsetkami umownymi w wysokoś
Czytaj więcej»