Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
222

VIII C 19/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela niweczy przerwę przedawnienia roszczenia spowodowaną wszczęciem tego postępowania.
Sygn. akt VIII C 19/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) z siedzibą w G. przeciwko J. S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda B. (...) z siedzibą w G. na rzecz pozwanego J.
Czytaj więcej»

VIII C 83/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-09-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1) Niedopuszczalne jest badanie żądania ustalenia nieważności umowy nabycia przez cudzoziemca nieruchomości wbrew przepisom ustawy z dnia 24.03.1990 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w świetle zgodności z zasadami współżycia społecznego, gdyż nabycie nieruchomości przez cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia skutkuje (...)
Sygn. akt VIII C 83/15 WYROK WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2015 roku Sąd Rejonowy w W. (...) VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka M. B. po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa M. (...) przeciwko C. (...) spółce akcyjnej z siedzibą w T. , A. W. i E. W. o ustalenie 1 ustala, że umowa sprzedaży nieruchomości, stanowią
Czytaj więcej»

VIII C 201/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela prowadzącego egzekucję niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowanego złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji.
Sygn. akt VIII C 201/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Marta Binek po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa K. (...) z siedzibą w W. przeciwko M. P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda K. (...) z siedzibą w W. na rzecz pozwanej M. P. kw
Czytaj więcej»

VIII C 205/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro pozwany wykazał, iż nie złożył oświadczenia woli, mającego stanowić element umowy, z której powód wywodzi swe roszczenia, powództwo podlega oddaleniu jako wniesione wobec podmiotu nieposiadającego legitymacji biernej.
Sygn. akt VIII C 205/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia (...) roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Anna Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu (...) roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa F. (...) z siedzibą we W. przeciwko M. K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda F. (...) z siedzibą we W. na rzecz pozwanego M. K. kwotę 428,04 zł (
Czytaj więcej»

VIII C 232/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2018-06-18

Data publikacji: 2018-12-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII C 232/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia (...) roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w P. w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Kolasa Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu (...) roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z powództwa A. B. i J. B. przeciwko T. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego T. (...) w W. solidarnie na rzecz powodów A. B. i J. B. kwotę 106,00 (sto sześć 00/100) złotych z ods
Czytaj więcej»

VIII Ns 80/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-02-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wniosek o zawezwanie do próby ugodowej samoistnego posiadacza nieruchomości złożony przez właściciela nieruchomości przerywa bieg zasiedzenia
Sygn. akt VIII Ns 80/15 POSTANOWIENIE Dnia 8 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka Marta Binek po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z wniosku Z. D. z udziałem E. D. , B. D. , H. J. i A. M. o zasiedzenie postanawia : 1 oddalić wniosek; 2 zasądzić od wnioskodawcy Z. D. na rzecz uczestników postępowania E. D. , B
Czytaj więcej»

VIII Ns 783/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-09-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Praca spadkobiercy w gospodarstwie rolnym ma charakter stały jeśli jest wyrazem ścisłego związania spadkobiercy z gospodarstwem rolnym jako warsztatem pracy. Stała praca w gospodarstwie rolnym nie polega przy tym na codziennym wykonywaniu prac rolniczych, co z uwagi na rodzaj gospodarstwa może nie być w pewnych okresach konieczne, ale na (...)
Sygn. akt VIII Ns 783/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Beata Witkowska Protokolant: sekretarka A. W. po rozpoznaniu w dniu (...) roku w Pajęcznie na rozprawie sprawy z wniosku I. D. z udziałem J. F. (1) o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: 1 stwierdzić, że spadek po B. F. , synu A. i J. , zmarłym dnia 15 czerwca 1988 roku w miejscowości P. , ostatnio stale z
Czytaj więcej»

I Ns 949/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-03-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 949/16 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewelina Puchalska Protokolant: sekr. D. S. po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2016 roku w Wieluniu na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w L. Oddział (...) z udziałem uczestnika postępowania Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego (...) Sp. z o.o. w K. o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie postanawia: 1 stwierdzić, iż wnio
Czytaj więcej»

I Ns 1046/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2018-02-20

Data publikacji: 2018-05-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 1046/17 POSTANOWIENIE Dnia 20 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Raszewska Protokolant: sekr. A. M. po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2018 roku w Wieluniu na rozprawie sprawy z wniosku (...) Bank S.A. we W. przy udziale J. W. , A. W. , M. W. o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: 1 stwierdzić, że spadek po T. W. z domu M. córce M. i M. zmarłej dnia 10 października 2012 roku w W. , w ostatnim stałym mie
Czytaj więcej»

I Ns 1299/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 2016-10-13

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 1299/16 POSTANOWIENIE Dnia 13 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Wieluniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewelina Puchalska Protokolant: sekr. D. S. po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 roku w Wieluniu na rozprawie sprawy z wniosku A. T. (1) z udziałem uczestniczek postępowania: B. W. (1) , M. C. (1) , I. W. (1) o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: 1 stwierdzić, iż spadek po zmarłym w dniu 13 stycznia 2016 roku w G. , ostatnim miejscu z
Czytaj więcej»